Start » Franczyza

Franczyza

Zgłoś się do nas jeżeli:

  • jesteś właścicielem sklepu spożywczego,
  • jesteś kreatywny i otwarty na zmiany,
  • czujesz potrzebę integracji,
  • masz dobrą opinię płatniczą,
  • jesteś otwarty na rozwój z zastosowaniem sprawdzonych standardów przyjętych przez sieć,
  • posiadasz niezbędne środki finansowe na pokrycie wstępnych kosztów związanych z podjęciem działalności w ramach sieci.

W momencie skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego „Franczyza ” uzyskujemy możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest opracowanie odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenie z Państwem korespondencji.

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłby możliwe prowadzenie z Państwem korespondencji.

Napisz do nas. Skorzystaj z formularza poniżej.

Napisz do nas. Skorzystaj z formularza poniżej.

Wypełnienie formularza oznacza wysłanie zgłoszenia do Delikatesów ALTA. Udzielimy odpowiedzi i prześlemy ją na podany w zgłoszeniu e-mail.