Start » Deklaracja Alta Partner Club

Deklaracja Alta Partner Club

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie będzie możliwe przystąpienie do programu Alta Partner Club jako użytkownika zarejestrowanego. Przed wypełnieniem deklaracji prosimy zapoznać się z regulaminem programu Alta Partner Club, który jest dostępny na naszej stronie w zakładce „ALTA PARTNER CLUB”.

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie będzie możliwe przystąpienie do programu Alta Partner Club jako użytkownika zarejestrowanego. Przed wypełnieniem deklaracji prosimy zapoznać się z regulaminem programu Alta Partner Club, który jest dostępny na naszej stronie w zakładce "ALTA PARTNER CLUB".

Deklaracja przystąpienia do Programu Lojalnościowego Alta Partner Club jako uczestnika zarejestrowanego.

KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 119/1 z 4.5.2016, dalej RODO, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Alta – Sieć Handlowa” Sp. z o.o. 36-200 Brzozów,
  3-go Maja 70 reprezentowana przez członków zarządu Mirosława Borek, Tadeusz Zygarowicz, Alina Zygarowicz. NIP 686-15-59-031, REGON 371164607, tel. +48 13 43 401 66 e-mail:
  kontakt@delikatesyalta.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu ALTA PARTNER KLUB zgodnie
  z regulaminem Programu ALTA PARTNER KLUB.
 • odbiorcami Pana/Pani danych osobowych poza Administratorem mogą być tylko pracownicy na podstawie aktualnego upoważnienia w celu realizacji Programu ALTA PARTNER KLUB oraz instytucje upoważnione
  z mocy prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem Zarejestrowanym, a ALTA SIEĆ HANDLOWA, a także do czasu wygaśnięcia ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Ich nieprzekazanie uniemożliwi jednak zarejestrowanie w Programie ALTA PARTNER KLUB i korzystanie z karty programu jako uczestnik zarejestrowany (Wymiana Punktów na Nagrody lub Bony określone w Katalogu będzie niemożliwa).